Loading…

ไทยรุ่งเรือง โฟม - โรงงานผู้ผลิตอีพีอีโฟม โฟมกันกระแทก ชลบุรี

แคตตาล็อกออนไลน์

โฟมป้องกันกระแทก อีพีอีโฟม แบบโฟมม้วน EPE FOAM ROLL

คำค้นสินค้า :  โฟมกันกระแทก
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

โฟมป้องกันกระแทก อีพีอีโฟม แบบโฟมม้วน EPE FOAM ROLL 

ผู้ผลิตม้วนโฟมกันกระแทก สั่งตัดตามขนาดเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 300 เมตร x หนา 0.5 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 150 เมตร x หนา 1.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 150 เมตร x หนา 1.5 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.30 เมตร x ยาว 150 เมตร x หนา 2.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 100 เมตร x หนา 3.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.20 เมตร x ยาว 100 เมตร x หนา 5.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.10 เมตร x ยาว 50 เมตร x หนา 7.0 มม.
  • โฟมม้วน EPE foam ขนาด กว้าง 1.00 เมตร x ยาว 50 เมตร x หนา 12.0 มม.

โรงงานผลิตโฟมม้วน

สนใจสั่งซื้อม้วนโฟมกันกระแทก ไทยรุ่งเรือง โฟม
โทรศัพท์ :
 0-3819-5074, 09-3124-9394, 08-9486-6829
อีเมล :  thairungrueangfoam@gmail.com, Pimpageetrf@gmail.com
Line ID : trf2018, pimpagee99

การใช้งาน

รับผลิตอีพีอีโฟมม้วน ตามสั่ง รองรับการใช้งานทั้งด้านการบรรจุหีบห่อสินค้ารองรับงานแพ็กกิ้ง  โฟมกันกระแทก บรรจุภัณฑ์ใส่สินค้าหลากหลายประเภท เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง อาทิเช่น

ม้วนโฟมพีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน, พีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, พีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก เครื่องใช้ไฟฟ้า, พีอีโฟม  โฟมป้องกันการกระแทก ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

จำหน่ายโฟมป้องกันการกระแทก  พีอีโฟม  โฟมกันการเสียดสีรอยขีดข่วน รักษาสภาพ และผิวสินค้า เพื่อการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ และ เพื่อใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบ วัสดุเสริมในที่นอนชนิดต่างๆ บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ